Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Social

โครงการ To Be number 1

เมื่อวันที่ 13 – 15 ก.ค. 2555 คุณอนันต์ จิตรมีศิลป์ กรรรมการ ผู้บริหาร บริษัทน้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานบูธกิจกรรมและรับรางวัลโครงการ To Be number 1 ศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่า บางกะปิ งานมหกรรมเฉลิมฉลอง 10 ปี TO BE NUMBER ONE ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในฐานะตัวแทนของภาคกลางและตะวันออกสำหรับสถานประกอบการขนาดกลาง-เล็ก