Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Social

ร่วมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แทนใจ ถวายพ่อหลวง

ศูนย์การค้าฯ แฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ ร่วมกับเขตบางกะปิ จัดกิจกรรม "ร่วมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แทนใจ ถวายพ่อหลวง" เพื่อเป็นสื่อกลาง รวมจิตอาสา มาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนเขตบางกะปิ และบริการอบรมอาชีพระยะสั้น เมื่อวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560