Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Social

ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ผู้ประกอบการ ประจำปี2560

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา N Mark Plaza ของเราร่วมกับ HappyLand Center ทำการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเรื่องการรักษาความปลอดภัย การเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมสำหรับดูแลความปลอดภัยให้ลูกค้าและผู้ประกอบการทุกท่าน ที่นี่เราใส่ใจในความปลอดภัยของลูกค้า ผู้ประกอบการและพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ