Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Social

ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ผู้ประกอบการ ประจำปี2561

ศูนย์การค้า Happyland Center จัดโครงการอบรมอัคคีภัย ประจำปี 2561 เพื่อความปลอดภัยของร้านค้า ผู้ประกอบการ ลูกค้าและพนักงาน เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา N Mark Plaza ของเราร่วมกับ HappyLand Center ทำการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเรื่องการรักษาความปลอดภัย การเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมสำหรับดูแลความปลอดภัยให้ลูกค้าและผู้ประกอบการทุกท่าน ที่นี่เราใส่ใจในความปลอดภัยของลูกค้า ผู้ประกอบการและพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ