Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Social

บริษัท น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้นำหน้ากากผ้ามิสลินบริจาคให้กับโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ จำนวน 1500 ชิ้น

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ด้วยความห่วงใยทางคณะผู้บริหาร บริษัท น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ได้นำหน้ากากผ้ามิสลินบริจาคให้กับโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ จำนวน 1500 ชิ้น

เพื่อให้น้องๆได้ใช้หน้ากากผ้ามัสลินที่มีความหนานุ่มถึง 2 ชั้น และต้านการซึมผ่านของละอองน้ำ

ซึ่งสามารถซักได้มากกว่า 100 ครั้งเลยคะ

#ช่วยลดค่าใช้จ่าย

#ดูแลสุขภาพด้วยนะ

#เราเป็นห่วง

#น้อมจิตต์ชุดนักเรียน

#ใส่เดะ