Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Social

คุณอนันต์ จิตรมีศิลป์ พร้อมภรรยา ผู้สนับสนุนการอุปสมบทและบรรพชา พระ1รูปและสามเณร 15 รูป ณ วัดศรีบุณเรือง

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 คุณอนันต์ จิตรมีศิลป์ พร้อมภรรยา เป็นผู้สนับสนุนการอุปสมบทและบรรพชา พระ1รูปสามเณร 15 รูปโครงการอุปสมบทและบรรพชา พระ-สามเณร วันเข้าพรรษา ณ วัดศรีบุณเรือง