Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Social

บริษัท อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คณะเจ้าภาพและผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดศรีบุญเรือง รวมจำนวน 1,264,991 บาท

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน12)
คุณสุมิตร จิตรมีศิลป์ และบริษัทน้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นประธานอุปถัมภ์
บริษัท อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คณะเจ้าภาพและผู้มีจิตศรัทธา
ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดศรีบุญเรือง กองละ 2,563 บาท ยอดกฐิน ปี2563
รวมจำนวน 1,264,991 บาท เพื่อสมทบทุนปูพื้นรอบอุโบสถและบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ
วัดศรีบุญเรือง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ขอให้ทุกท่านได้รับอานิสงส์ของการทอดกฐิน เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่
เสริมสร้างบารมีให้ทุกๆท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย
เฮงๆรวยๆกันทุกท่านนะคะ❤️

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี  

ที่วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร กองละ 2,563 บาท 

เพื่อสมทบทุนปูพื้นรอบอุโบสถและบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ที่วัดศรีบุญเรือง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน12)

คุณสุมิตร จิตรมีศิลป์ และบริษัทน้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นประธานอุปถัมภ์

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สามารถร่วมทำบุญ โดยโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "วัดศรีบุญเรือง"

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 160 423962 5 

(ต้องการใบเสร็จ เพื่อลดหย่อนภาษี กรุณาแจ้งชื่อ)