Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Social

สำนักงานเขตบางกะปิ เชิดสิงโตเชิญชวนคนสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  นายวีรภัทร์ พันธ์ุหาญ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เขต ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าน้อมจิตต์  คุณสนิตา จิตรมีศิลป์

นำรถแห่ขบวนเชิดสิงโตสวมแมสออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเขตบางกะปิ สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19

จากบริเวณสำนักงานเขต-หน้าห้างน้อมจิตต์-หน้าตลาดบางกะปิ-ถนนนวมินทร์-ถนนแฮปปี้แลนด์ พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนเตรียมการป้องกัน

และหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนและรณรงค์ หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม โดยการใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสาร  ลดสัมผัสเงิน 

โดยใช้การโอนผ่านแอพลิเคชั่น ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ และความปลอดภัยของประชาชนส่วนรวม

 

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#เขตบางกะปิร่วมใจต้านภัยโควิด
#สวมหน้ากาก_การ์ดอย่าตก