Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Environment

โครงการรณรงค์ร่วมใจ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร

ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์ โดยคุณอนันต์ จิตรมีศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ท่าน ออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มาเยี่ยมชมศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์ ในกิจกรรม “รณรงค์ร่วมใจ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ซึ่งศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์ เป็นศูนย์อาหารเอกชนแห่งแรกๆ ที่รณรงค์เลิกใช้โฟม 100% ภายใต้โครงการ “Era of GO Green” ตั้งแต่ปี 2558 โดยใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติ ทดแทน เป็นกล่องชานอ้อยผสมเยื่อไผ่ ทั้งนี้ ฯพณฯ และคณะได้ลงพื้นที่ภายในศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์ เพื่อเยี่ยมชมร้านค้า และรณรงค์การเลิกใช้โฟม รวมถึงเยี่ยมชมบริเวณจุดสาธิตการทดสอบสารปนเปื้อนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก