Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Environment

"Big Cleaning Day 2017" Happyland Food Center

ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ และศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์ ได้ร่วมมือ ร่วมใจกันกับ สำนักงานเขตบางกะปิ, สํานักงานสิ่งแวดล้อม, ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ, ผู้ประกอบการร้านค้าอีกกว่า 65 ร้านค้า, พนักงาน, และกลุ่มคนรักแฮปปี้แลนด์ จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day 2017" โดยเป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่ของปี ใช้สโลแกนว่า "ศูนย์อาหารสะอาด ปราศจากเชื้อโรค บริโภคอย่างปลอดภัย" ในวันที่14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณทุกๆแรงกำลัง และแรงใจ ของทุกๆภาคส่วน ที่ทำให้กิจกรรมดีๆแบบนี้ สําเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบคุณมากๆค่ะ