Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Environment

ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ ฉีดละอองน้ำจากดาดฟ้าเพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง

เมื่อวันอาทิตย์ ที่่3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ทางศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ และ ศูนย์การค้าน้อมจิตต์ ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตบางกะปิ

ใช้สายน้ำแรงดันสูง ฉีดละอองน้ำจากดาดฟ้าเพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง

ผลทำให้ค่าปริมาณฝุ่นละออง ลดลงมาก

สำนักงานเขตบางกะปิ ขอขอบคุณกับทางศูนย์การค้าด้วยครับ