Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Environment

กิจกรรม Big Cleaning ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตบางกะปิ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล) ร่วมกับ ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ แสดงพลัง กิจกรรม Big Cleaning ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีเจ้าหน้าที่ของเขตฯ , เจ้าหน้าที่ของศูนย์การฯ และประชาชนโดยรอบพื้นที่ เข้าร่วมโครงการนี้อย่างคึกคัก