Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Education

โครงการเยาวชนโรงเรียนผูกมิตร

คุณอนันต์ จิตร์มีศิลป์ กรรมการ บริษัทน้อมจิตต์ อินคอร์ เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว ในโครงการเยาวชนโรงเรียนผูกมิตร ลดปัญหาและป้องกันภัยนักเรียนตีกัน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553