Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Education

บริจาคชุดนักเรียน จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร "ชุดนักเรียน น้อมจิตต์" ได้นำชุดนักเรียนใหม่ไปบริจาคแก่เด็กที่ขาดแคลนที่ โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย จังหวัดนครราชสีมา และ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ จังหวัดบุรีรัมย์ ขอขอบคุณทุกเงินบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดี ที่ทำให้เด็กๆเหล่านี้ได้ใส่ชุดนักเรียนใหม่เอี่ยมทุกคน