Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Education

สนับสนุนเสื้อกีฬาให้โรงเรียนบางกะปิ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 บริษัท น้อมจิตต์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) สนับสนุนเสื้อยืดกีฬาฟุตบอลให้โรงเรียนบางกะปิ จำนวน 40 ตัว เพื่อสนันสนุนเยาวชนไทย สุขภาพแข็งแรง