Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Education

บริจาคชุดนักเรียนน้อมจิตต์ แก่เด็กที่ขาดแคลน อ.วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ภาพบรรยากาศความดีใจของเด็กๆ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหาร "น้อมจิตต์ชุดนักเรียน" ได้นำชุดนักเรียนใหม่ จำนวน 311 ชุด

ไปบริจาคแก่เด็กที่ขาดแคลนและเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

และขอขอบพระคุณทุกๆ เงินบริจาคจากทุกท่าน ที่ทำให้เด็กๆ ได้ใส่ชุดใหม่ๆไปโรงเรียน ขอขอบพระคุณมากๆคะ(รอยยิ้มที่เปียมไปด้วยความสุข)