Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Education

บริจาคชุดนักเรียนน้อมจิตต์ แก่เด็กที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนนาบง ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ. น่าน

ภาพบรรยากาศความดีใจของเด็กๆ เมื่่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

คณะผู้บริหาร "น้อมจิตต์ชุดนักเรียน" ได้นำชุดนักเรียนใหม่ ไปบริจาคแก่เด็กที่ขาดแคลนและเป็นพื้นที่ห่างไกล

ณ โรงเรียนนาบง ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ. น่าน และขอขอบพระคุณทุกๆ เงินบริจาคจากทุกท่าน ที่ทำให้เด็กๆ ได้ใส่ชุดใหม่ๆไปโรงเรียน 

ขอขอบพระคุณมากๆคะ (รอยยิ้มที่เปียมไปด้วยความสุข)