Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Education

โครงการนำชุดนักเรียนใหม่ บริจาคกับทางโรงเรียนทั่วประเทศไทย โรงเรียนบ้านทุ่งยาว จังหวัด กาญจนบุรี

โครงการ ชุดใหม่ เพื่อนใหม่ ปันน้ำใจกับน้อมจิตต์   บริจาคกับทางโรงเรียนทั่วประเทศไทย โรงเรียนบ้านทุ่งยาว จังหวัด กาญจนบุรี ภาพบรรยากาศความดีใจของเด็กๆ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร บริษัท น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) "น้อมจิตต์ชุดนักเรียน" ได้นำชุดนักเรียนใหม่ จำนวน 75 ชุด

มาบริจาค โรงเรียนบ้านทุ่งยาว จังหวัด กาญจนบุรี  สร้างรอยยิ้มและโอกาสดีๆให้กับเด็กๆ เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าทางผู้บริหารจะสานต่อโครงการนี้ไปเรื่อยๆทุกๆปีคะ

และขอขอบพระคุณผู้บริหารน้อมจิตต์ชุดนักเรียนและ เงินบริจาคทุกท่าน ที่ทำให้เด็กๆ ได้ใส่ชุดใหม่ๆไปโรงเรียน ขอขอบพระคุณมากๆคะ !!...

การให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ให้ภาพบรรยายความรู้สึก...!! สำหรับการสั่งซื้อบริจาค จะได้รับส่วนลดพิเศษจากชุดนักเรียนน้อมจิตต์

 

!!...การให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ให้ภาพบรรยายความรู้สึก...!!

#บริจาคช่วยเด็กด้อยโอกาส #บอกต่อเป็นสะพานบุญ #รู้จักการแบ่งปัน #ความสุขจากการเป็นผู้ให้

สำหรับการสั่งซื้อบริจาค จะได้รับส่วนลดพิเศษจากชุดนักเรียนน้อมจิตต์

>>>>สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่<<<< ☎️ 023772007☎️ หรือ 0970766918