Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Education

คุณเอนก จิตรมีศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดควนสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ภาพบรรยากาศวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

คุณเอนก จิตรมีศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

มอบทุนการศึกษานักเรียนและมอบรางวัลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี

ของนักเรียน โรงเรียนวัดควนสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ได้บริจาคเงินทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท

 

 

!!...การให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ให้ภาพบรรยายความรู้สึก...!!

#บริจาคช่วยเด็กด้อยโอกาส #บอกต่อเป็นสะพานบุญ #รู้จักการแบ่งปัน #ความสุขจากการเป็นผู้ให้

สำหรับการสั่งซื้อบริจาค จะได้รับส่วนลดพิเศษจากชุดนักเรียนน้อมจิตต์

>>>>สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่<<<< ☎️ 023772007☎️ หรือ 0970766918