Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Education

โครงการ "ชุดใหม่เพื่อนใหม่ ปันน้ำใจกับ น้อมจิตต์" และผู้ใหญ่ใจดี ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ "ชุดใหม่เพื่อนใหม่ ปันน้ำใจกับ น้อมจิตต์" และผู้ใหญ่ใจดี ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มอบชุดนักเรียน จำนวน 215 ชุด โดยมีน้องๆนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมจาก 15 โรงเรียน

ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น รับมอบบริจาค

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนที่มีส่วนร่วม สร้างโอกาสให้กับน้องๆที่ประสบภัยฯ

ด้วยนะคะ #NomjittWeGive #น้อมจิตต์ชุดนักเรียน

 

!!...การให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ให้ภาพบรรยายความรู้สึก...!!

#บริจาคช่วยเด็กด้อยโอกาส #บอกต่อเป็นสะพานบุญ #รู้จักการแบ่งปัน #ความสุขจากการเป็นผู้ให้

สำหรับการสั่งซื้อบริจาค จะได้รับส่วนลดพิเศษจากชุดนักเรียนน้อมจิตต์

>>>>สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่<<<< ☎️ 023772007☎️ หรือ 0970766918