Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Education

โครงการนำชุดนักเรียนใหม่ บริจาคกับทางโรงเรียนทั่วประเทศไทย โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ จังหวัดลพบุรี

โครงการนำชุดนักเรียนใหม่ บริจาคกับทางโรงเรียนทั่วประเทศไทย

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 4 ตุลาคม 2562

คณะผูู้บริหาร บริษัท น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) "น้อมจิตต์ชุดนักเรียน"

ได้นำชุดนักเรียนใหม่จำนวน 32 ชุด

ครั้งนี้ได้มาบริจาค โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ จังหวัดลพบุรี โครงการนี้ช่วยน้องๆให้มีความสุข มีชุดใหม่ๆไปโรงเรียนกันคะ !!...

การให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ให้ภาพบรรยายความรู้สึก...!! #บริจาคช่วยเด็กด้อยโอกาส #บอกต่อเป็นสะพานบุญ #รู้จักการแบ่งปัน

#ความสุขจากการเป็นผู้ให้ สำหรับการสั่งซื้อบริจาค จะได้รับส่วนลดพิเศษจากชุดนักเรียนน้อมจิตต์

>>>>สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่<<<< ☎️ 023772007☎️ หรือ 0970766918