Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Education

โครงการนำชุดนักเรียนใหม่ บริจาคกับทางโรงเรียนทั่วประเทศไทย โรงเรียนบ้านซุ้ง จังหวัดสระบุรี

โรงเรียนบ้านซุ้ง จังหวัดสระบุรี วันที่ 4 ตุลาคม 2562 

คณะผูู้บริหาร บริษัท น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) "น้อมจิตต์ชุดนักเรียน"

ได้นำชุดนักเรียนใหม่จำนวน 60 ชุด ครั้งนี้ได้มาบริจาค โรงเรียนบ้านซุ้ง จังหวัดสระบุรี

โครงการนี้ช่วยน้องๆให้มีความสุข มีชุดใหม่ๆไปโรงเรียนกันคะ !!...

การให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ให้ภาพบรรยายความรู้สึก...!! #บริจาคช่วยเด็กด้อยโอกาส #บอกต่อเป็นสะพานบุญ #รู้จักการแบ่งปัน #ความสุขจากการเป็นผู้ให้ สำหรับการสั่งซื้อบริจาค จะได้รับส่วนลดพิเศษจากชุดนักเรียนน้อมจิตต์ >>>>สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่<<<< ☎️ 023772007☎️ หรือ 0970766918