Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Education

โครงการนำชุดนักเรียนใหม่ บริจาคกับทางโรงเรียนทั่วประเทศไทย โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม จ. หนองบัวลำภู

โครงการ ชุดใหม่ เพื่อนใหม่ ปันน้ำใจกับน้อมจิตต์   บริจาคกับทางโรงเรียนทั่วประเทศไทย โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม จ. หนองบัวลำภู วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 คณะผูู้บริหาร บริษัท น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) "น้อมจิตต์ชุดนักเรียน" ได้นำชุดนักเรียนใหม่จำนวน 140 ชุด ครั้งนี้ได้มาบริจาค โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม จ. หนองบัวลำภู โครงการนี้ช่วยน้องๆให้มีความสุข มีชุดใหม่ๆไปโรงเรียนกันคะ !!... การให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ให้ภาพบรรยายความรู้สึก...!!

#บริจาคช่วยเด็กด้อยโอกาส #บอกต่อเป็นสะพานบุญ #รู้จักการแบ่งปัน #ความสุขจากการเป็นผู้ให้ สำหรับการสั่งซื้อบริจาค จะได้รับส่วนลดพิเศษจากชุดนักเรียนน้อมจิตต์ >>>>สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่<<<< ☎️ 023772007☎️ หรือ 0970766918