Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Education

โครงการ บริจาคหน้ากากอนามัย แก่สำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 2,000 ชิ้น

วันที่ 13 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารบริษัท น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)

กับโครงการ "โครงการ ชุดใหม่ เพื่อนใหม่ ปันน้ำใจกับน้อมจิตต์  " บริจาคหน้ากากอนามัย แก่สำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 2,000 ชิ้น