Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Education

ชุดใหม่ เพื่อนใหม่ ปันน้ำใจกับน้อมจิตต์ ปีที่ 6 ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง จังหวัดราชบุรี

ชุดใหม่ เพื่อนใหม่ ปันน้ำใจกับน้อมจิตต์ ปีที่ 6 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 น้อมจิตต์ร่วมกันมอบชุดนักเรียนให้กับน้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 215 ชุด #ชุดใหม่เพื่อนใหม่ปันน้ำใจกับน้อมจิตต์ปี6 #น้อมจิตต์ชุดนักเรียน #NomjittWeGive