Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Education

ชุดใหม่ เพื่อนใหม่ ปันน้ำใจกับน้อมจิตต์ ปีที่ 6 ที่โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการนำชุดนักเรียนใหม่  ร่วมมอบชุดนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 28 ชุด วันที่ 11 กันยายน 2563

คณะผูู้บริหาร บริษัท น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) "น้อมจิตต์ชุดนักเรียน" ได้นำชุดนักเรียนใหม่จำนวน 28 ชุด 

โครงการดีๆแบบนี้ทางผู้บริหารได้จัดต่อเนื่องทุกปีมาเป็นเวลา 6 ปี

ท่านใดจะร่วมบริจาค ครั้งนี้ได้มาบริจาค โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการนี้ช่วยน้องๆให้มีความสุข มีชุดใหม่ๆไปโรงเรียนกันคะ !!... การให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ให้ภาพบรรยายความรู้สึก...!!

#บริจาคช่วยเด็กด้อยโอกาส #บอกต่อเป็นสะพานบุญ #รู้จักการแบ่งปัน

#ความสุขจากการเป็นผู้ให้ สำหรับการสั่งซื้อบริจาค จะได้รับส่วนลดพิเศษจากชุดนักเรียนน้อมจิตต์

>>>>สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่<<<< ☎️ 023772007☎️ หรือ 0970766918