INVESTOR

Home » Investor

สารจากประธาน

       ปี 2524 ได้มาเปิดสาขา แฮปปี้แลนด์เริ่มเป็นตึกแถว10 คูหา ทำธุรกิจ department store และ supermaket. ซื้อมาขายไปมี พท ให้เช่า เล็กน้อย  ร้านยา หนังสือ ของกิน มีการขยายตัวต่อเนือง จนซื้อตึกเป็น24ห้อง และซื้อลานจอด2ไร่ ด้านหน้า ก่อสร้างห้าง หลังปี 2536 เดอะมอลล์ เปิดตรงข้าม ลูกค้าจึงน้อยลง แต่คนในพื้นที่ มากขึ้น เพราะมาห้างใหญ่  เริ่มจัดให้เช่าพื้นมากขึ้น  หลังปี 2541 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ คนตกงานจำนวนมาก หันมาเปิดร้านเอง จึงได้เลิก departmentstore ทั้งหมดและหันมาจัดพื้นที่ให้เช่าร้านค้าย่อย

       ผู้เริ่มก่อตั้ง  คุณสุมิตร และ ภรรยา คุณน้อมจิตต์ จิตรมีศิลป์อาชีพดังเดิม ของคุณสุมิตร ช่วยงานค้าขายของที่บ้าน ร้านคิมฮวด ขายของชำคุณน้อมจิตต์ ช่วยงานค้าขายของครอบครัว ร้านร่วมจิตต์ ขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป หลังจากแต่งงาน 2504 ได้แยกครอบครัวออกมาเปิดธุรกิจเองเปิดร้านจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป กางเกงยีนส์ ยี่ห้อดัง ที่ตรงข้ามตลาดบางกะบือ สามเสน ชื่อร้านน้อมจิตต์